Viruta Papel Amarillo 200

5,99 € - 23,90 €

 

Viruta Papel Amarillo 3mm.

Fardo 5kg 4.78 €/kg

Bolsa 1kg

Bolsa 500 gr.